Duurzaam Financieren (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76746356), hierna te noemen ‘Duurzaam Financieren’, of ‘de Website’, publiceert op duurzaamfinancieren.nl ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Via de website duurzaamfinancieren.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Duurzaam Financieren acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Duurzaam Financieren houdt zich bij de verwerking aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat de Website:

 • duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dit staat beschreven in deze privacyverklaring.
 • de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • aan jou eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Duurzaam Financieren is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Duurzaam Financieren raadt je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van functionaliteiten op website laat je bepaalde gegevens bij Duurzaam Financieren achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gebruikte functionaliteit binnen de website, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan de Website worden verstrekt om te verwerken.

De functionaliteiten op de website, waarbij door jou gegevens achter gelaten worden, zijn:

 • Contactformulieren

Per functionaliteit wordt hieronder uitgelegd welke (persoons)gegevens worden gevraagd en met welk doel.

Contactformulieren

Het is mogelijk om via verschillende formulieren contact op te nemen met Duurzaam Financieren. Bij de betreffende formulieren staat duidelijk beschreven waarvoor het formulier dient. De volgende gegevens worden gevraagd bij het gebruik van de functionaliteit:

 • Naam (verplicht)
 • Telefoon (verplicht)
 • E-mailadres (verplicht)
 • Onderwerp (optioneel)
 • Bericht (verplicht – vrij in te vullen veld)

Na het versturen van het formulier worden de ingevoerde (persoons)gegevens in de vorm van een e-mail opgeslagen op de beveiligde webservers van Google Gmail, onder het account van Duurzaam Financieren, met als doel om correspondentie via e-mail tussen Duurzaam Financieren en jou als afzender mogelijk te maken.

Je kiest zelf welke informatie je verstuurt, door bewust te kiezen welke gegevens je invoert op het contactformulier.

Raadpleeg ook het privacybeleid van Gmail, wanneer je wilt weten hoe Google omgaat met (persoons)gegevens.

Publicatie
De (persoons)gegevens die via deze functionaliteit worden verstuurd en opgeslagen, worden niet gepubliceerd door Duurzaam Financieren.

Verstrekking aan derden

Jouw (persoons)gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Duurzaam Financieren neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder de volgende maatregelen:

 • De Website maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en de website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert en verstuurt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Duurzaam Financieren kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Duurzaam Financieren raadt je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik van cookies

Duurzaam Financieren zet op de website diverse diensten in, die gebruikmaken van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

De diensten die Duurzaam Financieren inzet en die cookies gebruiken zijn:

 • Google Analytics

Google Analytics

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Duurzaam Financieren gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Duurzaam Financieren heeft hier geen invloed op.

Overig

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met Duurzaam Financieren opnemen via onderstaande gegevens:

Duurzaam Financieren
Sint Annastraat 2
9901AW Appingedam

E-mail: info@duurzaamfinancieren.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Duurzaam Financieren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De inhoud van deze privacy- en cookieverklaring is gegenereerd via de ICTRecht-privacyverklaring generator. De gegenereerde tekst is bewerkt door Duurzaam Financieren.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 21-03-2020.